Algirdas PALECKIS: Kas nugalės vasario 16-ąją – „elitas” ar liaudis?

Žinios

Tautos dalis yra ir Ingrida Šimonytė. Mūsų tautietis yra ir Arūnas Dulkys. Tautai priklauso ir Andrius Kubilius. O ar priklauso šie žmonės liaudžiai? Ne, liaudžiai jie nepriklauso. Su liaudimi jie kalbasi tik iš balkonų. Jie – „elitas”.

O liaudžiai priklauso visi, kas nepriklauso „elitui”. Tai mes visi. Mes visi, tiesa, priklausome ir tautai. Bet tautai priklauso ir… „elitas”. Tai kaip mums atskirti save nuo jų? Kaip nesusipainioti mums vienoje ir toje pačioje lietuvių tautoje, tarp tautiečių šimonyčių ir kubilių?

Tik aiškiai atskiriant tautoje „elitą” nuo liaudies.

Jie yra jie. „Elitas”. Būtent kabutėse. Mes esame mes, liaudis. (Ir būtent iš liaudies gims, jau gimsta būsimasis TIKRASIS LIETUVOS ELITAS.)

Andrius Kubilius labai nori, kad mes visi painiotumės vienoje tautoje. Ir tada jis galėtų toliau miglą pūsti, kad jis gina „tautos” interesus.

Bet tautoje yra ir „elitas”, ir liaudis. Ir jų interesai, bent jau Lietuvos atveju, labai skiriasi. Metas tad drąsiau naudoti gražų, seną lietuvišką žodį „liaudis”. Jis tampa politiniu terminu.

Už sąvokos „tauta” priprato slėptis – ir ja naudotis – „elitas”. Tauta čia, žinoma, niekuo dėta. Bet „elitas” įsimiklino parazituoti, užsiropštęs ant šio žodžio. Jis jį eksploatuoja iki maksimumo. Kai visi esame „tautiečiais”, tai visi tarsi sėdime viename laive. (Bet ne: „elitas” seniai pasiruošęs liukso valtį – ir bet kada pasiruošęs sprukti iš laivo.)

Taigi: tautoje yra „elitas” – ir yra liaudis. Mažuma – ir dauguma. Ir jų interesai labai skirtingi.

Vasario 16-ąją vėl aiškiai pamatysime, kad toje pačioje mūsų TAUTOJE yra du priešingi poliai: yra „ELITAS” – ir yra LIAUDIS. Kas nugalės?…

30 metų nugalėdavo „elitas”. Nes jis buvo geriau organizuotas. (Viskas paprasta.)

Liaudie, Tu nori laimėti? Tada organizuokis.

Antraip Tau teks pakartoti šiuos 30 metų.

Vasario 16-osios progos nepraleisk.

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!