Ar žalios spalvos automobilio vairuotojas pažeis eismo taisykles, jei sankryžoje aplenks mėlyną automobilį?

Ar žalios spalvos automobilio vairuotojas pažeis eismo taisykles, jei sankryžoje aplenks mėlyną automobilį? Įdomybės

Ar žalios spalvos automobilio vairuotojas pažeis eismo taisykles, jei sankryžoje aplenks mėlyną automobilį?

Pažeidžia.

Pažeidžia, jei nesustoja priešais sustojimo liniją.

Nepažeidžia.

Ryšys su teorija. (SDA)

„Vedantis“ – transporto priemonės judėjimas didesniu nei pravažiuojančios transporto priemonės greičiu.

„Apvažiavimas“ – priekis prieš vieną ar kelias transporto priemones, susijusias su įvažiavimu į juostą (važiuojamosios dalies šoną), skirtą priešpriešiniam eismui, o po to grįžimas į anksčiau užimtą juostą (važiuojamosios dalies pusę).

13.9. Nelygių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojančios transporto priemonės vairuotojas privalo užleisti pagrindiniu keliu artėjančias transporto priemones, neatsižvelgdamas į jų tolesnio judėjimo kryptį.

13.10. Tuo atveju, jei sankryžoje pagrindinis kelias keičia kryptį, pagrindiniu keliu važiuojantys vairuotojai privalo laikytis važiavimo lygiaverčių kelių sankryžomis taisyklių. Tų pačių taisyklių turėtų laikytis antraeiliais keliais važiuojantys vairuotojai.

Eismo situacijos analizė.

Pirma, priekis gretimoje juostoje nėra aplenkimas. Pralenkimas turi daugybę draudimų, tačiau dėl aplenkimo praktiškai nėra skundų. Svarbiausia nepažeisti kitų draudimų ir apribojimų.

Kadangi žengimas nėra aplenkimas, tai reiškia, kad nėra draudžiama aplenkti, judant sankryža, antriniu keliu.

Apsvarstykime kitus draudimus. Norėdami įveikti bet kokią sankryžą, įvažiuojančią iš antrinio kelio, turite užleisti kelią tiems, kurie važiuoja pagrindiniu keliu, ir tiems, kurie važiuoja antriniu keliu ir artėja prie mūsų dešine puse.

Pagrindiniu keliu juda tik raudonos spalvos automobilio vairuotojas. Bet kadangi jis eina dešiniąja eismo juosta, jis nesiruošia sukti į kairę ar apsisukti. Tai reiškia, kad žalio ir raudono automobilio trajektorijos nesusikerta ir nereikia tam duoti kelio.

Baltos spalvos automobilio vairuotojas prie šios sankryžos priartėja antriniu keliu. Bet gavęs kliūtį iš dešinės, jis pats privalo užleisti kelią ir raudonuoju automobiliu, kuris važiuoja palei pagrindinį, ir žaliais ir mėlynais automobiliais, kurie yra ant antrinės.

Vienintelis dalykas, kurį žalio automobilio vairuotojas gali sutrikdyti važiuodamas į priekį, yra pamiršti sustoti prieš sustojimo liniją.

Reklama