Karo analitikai: tarp norų ir galimybių veriasi vis didesnė praraja

Naujienos

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai teigia, kad praėjusią savaitę didžiausius nuostolius agresorius patyrė Centro sektoriuje. Jie neatmeta, kad šios savaitės pabaigoje prasidės suaktyvėjimas Zaporižios sektoriuje, kur veiksmų iniciatyva nebūtinai priklausys ukrainiečiams, o besibaigiant savaitei gali prasidėti mūšis dėl Davidiv Brido.

Ekspertų teigimu, Rusijos sprendimas paskelbti dalinę mobilizaciją greičiausiai yra spontaniška reakcija į nesėkmes fronte.

Tai rodo ne tik tvyrantis chaosas vykdant mobilizacines priemones, bet ir iki tol atsakingo už materialinį – techninį pajėgų aprūpinimą, gynybos ministro pavaduotojo, armijos generolo Dmitrijaus Bulgakovo pakeitimas.

Dabar už šias funkcijas atsakingu tapo „Mariupolio mėsininku“ vadinamas generolas pulkininkas Michailas Mizincevas.

Karybos žinovų vertinimu, agresoriaus karinė pramonė buvo visiškai nepasiruošusi atstatyti kovinės technikos, ginkluotės ir įrangos praradimų iki dalinės mobilizacijos paskelbimo. O po jos tarp politinės vadovybės lūkesčių ir realių karinio pramoninio komplekso galimybių atsiveria dar didesnė praraja.

Dalinės mobilizacijos teisinis režimas įgalina agresorių savo kariniam pramoniniam kompleksui teikti prioritetą atsiskaitymų, darbo jėgos ir žaliavų klausimais.

Tačiau ekonominė situacija šalyje ir sankcijos stipriai apriboja galimybes užtikrinti politinės vadovybės lūkesčių įgyvendinimą.

Dėl to buvo priimti įstatymai, griežtinantys baudžiamąją atsakomybę už užsakymų neįvykdymą mobilizacijos atveju.

Nėra kaip patikrinti

Pasak ekspertų, formaliai paskelbtas mobilizuojamųjų skaičius (300 tūkst.) bei jų kategorijos (pvz.: tik tarnavę ginkluotose pajėgose) greičiausiai neatitinka tikrovės.

Esą tikėtina, kad skaičius bus gerokai didesnis siekiant sau po ranka iš karto turėti antrąją mobilizuotųjų bangą ir ją rengti. Viešoje erdvėje pasirodė informacija, kad mobilizuotųjų rengimas bus vykdomas nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių.

Tai paaiškintų prieš tai išsakytą prielaidą – pirmoje mobilizacijos bangoje esantys neseniai į atsargą išleisti (karo tarnybos, samdinio sutartį nutraukę vyrai) dvi savaites atnaujins įgūdžius ir iš karto bus metami į frontą (arba netgi įgūdžių atnaujinimą vykdys okupuotose Ukrainos teritorijose).

Tuo metu antroji banga bus rengiama iki dviejų mėnesių. Jie arba papildys fronte kovojančius vienetus tiesiogiai, arba šiais mobilizuotaisiais bus užpildomi kovingumo netekę ginkluotųjų pajėgų reguliarūs vienetai, kurie yra Rusijos teritorijoje.

Kadangi Rusijoje nėra galimybės patikrinti mobilizacijos masto, o represinis aparatas šalyje bus tik stiprinamas, labai tikėtina, kad, priklausomai nuo situacijos fronte, prisidengiant daline mobilizacija, tikimasi šį algoritmą sukti po kelis kartus. Neatmestina, kad tokiu atveju jau bus formuojami ir nauji daliniai.

Vertindami situaciją fronte karybos žinovai rašo, kad Charkivo – Kupjansko kryptyje išlaisvintose teritorijose agresorius nebeturi pajėgumo vykdyti plataus masto operacijų, todėl praėjusią savaitę apsiribojo artilerijos, aviacijos ir raketų darbu.

Šiais veiksmais jam nepavyko pažeisti ukrainiečių logistinių ir pajėgų rotacijos kelių link Kupjansko. Kaip ir prognozuota, antroje savaitės pusėje ukrainiečiai suintensyvino operacijas rytiniame Oskilo upės krante (Dvorična – Kupjanskas) ir į šiaurės rytus nuo Oskilo – Severskyj Doneco upių santakos (Lozovė – Karpivka – Ridkodubas).

Didžiausia sėkmė – pastarajame ruože. Jame įsitvirtinę ukrainiečiai ne tik griauna agresoriaus planus sukurti tvarią gynybos liniją rytiniame Oskilo upės krante, bet ir paremia savo draugiškų pajėgų veiksmus Lymano sektoriuje.

Vertinimas: ukrainiečiai toliau vysto sėkmę po Charkivo – Izyiumo operacijos, o taktinių veiksmų visuma artina juos prie artimiausio operacinio tikslo – priešo gynybos sistemos rytiniame Oskilo upės krante sugriovimo.

Ukrainiečių sėkmė Lozovės – Karpivkos – Ridkodubo ruože įgalino Lymano sektoriuje veikiančias pajėgas pasiekti taktinę sėkmę vakariniame ir šiaurės vakariniame Lymano ruože (Novoselivka – Drobiševė).

Tai trikdo agresoriaus tiekimą iš šiaurės bei sudaro sąlygas apsupti jo pajėgas iš šiaurės vakarų. Rytiniame miesto ruože ir Jampilės mieste tęsiasi sunkios kautynės.

Vertinimas: ukrainiečiai vysto sėkmę po Charkivo – Iziumo operacijos, o taktinių veiksmų visuma artina prie artimiausio operacinio tikslo – Lymano miesto atsiėmimo.

Siversko sektoriuje ukrainiečiai išlaisvino ir įsitvirtino Bilohorivkoje, taip įgalindami vykdyti operacijas šiauriniame Severskyj Doneco upės krante Kreminos link bei artėti prie Lisičiansko.

Agresorius į sektorių permetė bataliono taktinės grupės dydžio vienetą ir atakuoja Spirnės ruože, tikėdamasis atitraukti ukrainiečių pajėgas nuo Bilohorivkos. Savaitės pabaigoje rusai nedidelėmis grupėmis apeina įtvirtintus rajonus ir bando veržtis į ukrainiečių gynybos gilumą, tačiau prie Vyjimos yra sustabdomi.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Bachmuto sektoriuje agresorius permetė manevrinius ir artilerijos vienetus iš kitų ruožų (tikėtina, kad iš Soledaro ir Avdijivkos) ir suintensyvino puolimą, siekdamas įsitvirtinti ruože į pietus nuo Bachmuto.

Šiais veiksmais rusai siekia sudaryti palankias sąlygas miesto puolimui. Nepaisant susikurtos persvaros rusų judėjimas į priekį yra nežymus, o ukrainiečiai suintensyvino darbus ruošiant miestą gynybai.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Centre kontaktinė linija nusistovėjo Marijinkos – Krasnohorivkos – Pervomaiskės – Avdijivkos ruože ir nebejuda.

Pozicinių kautynių intensyvumas didelis, tačiau abi pusės šiame etape nebeturi pajėgumo vykdyti puolamųjų operacijų, kurios turėtų potencialą spręsti operacinius tikslus.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižioje kontaktinė linija stabili. Karščiausi taškai – Orihivo ir Vuhledaro ruožai, tačiau čia abiejų pusių puolamosios operacijos yra tik taktinio lygmens.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Chersono sektoriuje ukrainiečiams nepavyko pagerinti savo taktinės padėties prie Pravdinės.

Agresorius kontratakavo ir šiame ruože turi iniciatyvą. Tuo pačiu tęsiasi lokalūs susidūrimai Ternovy Podų – Kyselivkos ruože.

Ukrainiečiai prioritetą teikia artilerijos darbui – toliau aktyviai smūgiuojama agresoriaus perkėloms per Dnipro upę, susitelkimo rajonams bei sandėliams (ir vėl kelis kartus smogta Čiornobajivkoje).

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Snihurivkos sektoriuje tęsiasi pozicinės kautynės. Tikėtina, ukrainiečiai palaiko įtampą sektoriuje taip atitraukdami dalį agresoriaus pajėgų, kurios galėtų būti permestos į Andrijivkos ruožą.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Nepaisant agresoriaus bandymų pakelti Inhuleco upės vandens lygį, ukrainiečiai išlaiko galimybes efektyviai aprūpinti Andrijivkos placdarmą bei rotuoti pajėgas.

Rusų kontratakos Bezimenės ir Kostromkos link buvo atmuštos. Panašu, kad agresoriaus manevrinių vienetų intensyvumas savaitės antroje pusėje sumenko. Savo ruožtu ukrainiečiai išlaiko kelio Davidiv Bridas – Nova Kachovka kontrolę ties Bruskinske bei vykdo operacijas link Davidiv Brido.

Vertinimas: ukrainiečių taktinių laimėjimų visuma priartina prie artimiausio operacinio tikslo – Davidiv Brido pasiekimo.

Vysokopiljoje agresoriui pavyko stabilizuoti padėtį, ukrainiečių pastangos pulti į pietus ir pietryčius nuo Novovoznesenskės – Myroliubivkos – Novovoskresenskės ruožo nebuvo sėkmingos.

Vyrauja pozicinės kautynės, tačiau ukrainiečiai savo gynybos gilumoje kaupia pajėgas ir resursus.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kalbėdami apie praėjusios savaitės mūšių dinamiką ekspertai teigia, kad savaitės pradžioje ukrainiečiai persigrupavo, tad didžiausius nuostolius agresorius patyrė Centro sektoriuje.

Kadangi ten vyko pozicinės kautynės, todėl ir priešo nuostolių dienos vidurkis mažesnis nei įprasta.

Užpraeitos savaitės vienos dienos vidurkis buvo 261 nukautas, o praėjusios savaitės pirmų dviejų dienų (sekmadienis ir pirmadienis) vidurkis – 175.

Lyginant su užpraeita savaite bendri agresoriaus nuostoliai išaugo po operacijų Lymane (gyvosios jėgos nuostoliai 1830 ir 2220).

Antradienį – trečiadienį, kai atsinaujino operacija Rubcų – Karovyj Jaro ir Jarovos – Novoselvikos – Drobiševės ruožuose, agresoriaus nuostoliai ėmė ženkliai didėti. Pirmų dviejų dienų nukautų rusų vidurkis buvo 175, o per likusias penkias dienas vidutiniškai buvo sunaikinama po 378 orkus per dieną.

Lyginant su užpraeita savaite, šarvuotos technikos nuostoliai taip pat išaugo (157 ir 179). Labai tikėtina, kad tai rezultatas ukrainiečių sėkmingų artilerijos smūgių. Gali būti, kad ukrainiečiai Lymano sektoriuje laimėjo artilerijos dvikovas. Tai rodo ne tik išaugęs sunaikintų agresoriaus haubicų kiekis (46 ir 59), bet ypač sėkminga orkų MLRS medžioklė (1 ir 16).

Spręsdamas šias bėdas agresorius pritraukė aviaciją. Tiesa, bendri nuostoliai yra mažesni nei praeitą savaitę (13 ir 11), tačiau užpraeitą savaitę agresorius nuostolius patyrė plačiame fronte nuo Kupjansko iki Chersono. Šią savaitę didžiausi jų nuostoliai buvo Kupjansko ir Lymano sektoriuje.

Tad, greičiausiai, šiuose sektoriuose agresorius pralaimėjo mūšį ore.

Tris kartus padidėjo agresoriaus karinių dronų nuostoliai (16 ir 48). Tai pirmiausia sietina su iraniečių dronų naudojimu. Užpraeitą savaitę Maskvą pasiekė dar vienas lėktuvas iš Irano, kuriame, tikėtina, buvo dar viena dronų kamikadzių siunta.

Ekspertai prognozuoja, kad pirmieji mobilizuotieji jau šią savaitę gali pasiekti okupuotas Ukrainos teritorijas.

Čia jie papildys praretintas manevrinių vienetų gretas.

Tuo pačiu labai tikėtinas masinis LNR/DNR teritorijose gyvenančių vyrų mobilizavimas ir siuntimas į frontą be jokio parengimo.

Nepaisant taip vadinamų referendumų, mažai tikėtina, kad Chersono ir Zaporižios gyventojai bus mobilizuojami panašiu būdu, kaip tai vyksta DNR/LNR.

Okupantai neturi jokio pagrindo pasitikėti Ukrainos piliečiais, todėl jie didesnį dėmesį skirs propagandiniam vaizdeliui, neva „išlaisvintų“ teritorijų gyventojai vienijasi į savanorių dalinius kovoti prieš fašizmą.

Gali būti, kad pagrindinis ukrainiečių tikslas šią savaitę bus pasiekti kelią Svatovė – Kremina ir neleisti agresoriui laisvai įrenginėti gynybos linijos šiame ruože.

Esminė to sąlyga – Lymano išvadavimas. Ukrainiečių artilerijos dominavimas ir rusų pralaimėtas mūšis ore sudaro sąlygas tokiai sėkmei.

Tikėtina, kad ukrainiečiai bandys lyginti kontaktinę liniją Siversko ruože sau naudinga linkme.

Neatmestinos operacijos Rubižnės link siekiant atkirsti Sjeverodonecko – Lisičiansko rusų grupuotę nuo tiekimo iš šiaurės.

Neatmestina, kad savaitės pabaigoje prasidės suaktyvėjimas Zaporižios sektoriuje, kur veiksmų iniciatyva nebūtinai priklausys ukrainiečiams (pvz.: preventyvus agresoriaus smūgis).

Kokio jis bus masto, priklausys nuo ukrainiečių sėkmės suardant agresoriaus logistinę sistemą jo gynybos gilumoje.

Tikėtina, kad savaitės antroje pusėje gali prasidėti mūšis dėl Davidiv Brido, ukrainiečiai gali bandyti atkirsti agresoriaus grupuotę į pietus nuo Archanhelskės.

Be to, iraniečių dronai kamikadzės gali būti naudojami atakuojant ukrainiečių karinę infrastruktūrą Odesos, Mykolajivo ir Kryvyj Riho apylinkėse.

 

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis
Reklama
error: Alert: Content is protected !!