Kiekvieną dieną malda Jėzui Kristui už vaikus: Dievas pakeis likimą, išgelbės nuo blogio

Kiekvieną dieną malda Jėzui Kristui už vaikus: Dievas pakeis likimą, išgelbės nuo blogio Žmonės

Viešpatie, išgelbėk ir išgelbėk mūsų vaikus, išgelbėk juos nuo viso pikto – taip labai trumpai galime paprašyti Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus, kreipdamiesi į Jį su maldos prašymu vaikams. Kai norime pakeisti jų likimą į gerąją pusę, prašome juos išgelbėti nuo visų blogio ir gyvenimo negandų.

Gelbėk ir gelbėk mūsų vaikus, Viešpatie, išgelbėk juos nuo viso pikto
Jėzus Kristus yra mūsų Dievas, meilės Dievas. Jis taip mylėjo visą žmoniją ir mus visus, kad labai seniai, prieš pasaulį, kuris yra šiandien, Jėzus norėjo, kad viskas būtų gerai visiems, kad mūsų gyvenimas būtų tyras ir palaimintas! Argi ne toks mūsų tėvo rūpestis yra pavyzdys kiekvienam žmogui? Daugelis žmonių gyvena dėl savo vaikų ir tai nėra atsitiktinumas. Tai Dievas įsakė. „Tai yra paveldėjimas iš Viešpaties: vaikai; atlygis iš Jo yra gimdos vaisius “. Psalmyno 126: 3 seniai pasakė išmintingas Dievo pranašas!

Dievas siunčia mus vaikus, be kita ko, dėl mūsų išganymo, tuo gelbėdamas ir pakeldamas sielą, o savo gyvenimu ir maldomis randame atgailos vaisių, visi kartu stovime teisingame kelyje! Tačiau dažnai motinos širdis liūdi dėl savo vaiko – jam nutinka kažkas neteisingo, gyvenime paprasčiausiai nepasiteisina nei tas, nei tas! Svarbu žinoti ir prisiminti: tėvai gali pakeisti savo vaikų likimą kreipdamiesi į Viešpatį Dievą! Šiuo atžvilgiu ypač stipri motinos malda !!, kuri apsaugos vaikus nuo daugelio nuoskaudų ir nelaimių, išsaugos ir išgelbės juos gyvenimo kelyje. Pasak legendos, ji sugeba ją gauti iš jūros dugno!Pirma, jūs patys turite melstis už vaikus, patekdami į Viešpaties Jėzaus Kristaus gerumą ir pasikliaudami Juo: tikėdamas ir pasitikėdamas Jo gailestingumu, Jis gali pakeisti vaikų likimus į gera! Tačiau nereikėtų pamiršti bendros ir bažnytinės maldos. Kviečiame šiandien ir kiekvieną dieną melstis už savo vaikus ryte ir vakare. Perskaitykite šią maldą ir komentaruose užrašykite savo vaikų vardus – melskimės visi kartu:
Mielasis Jėzau, geriau už mano širdį!

Tu davei man vaikus pagal paviršių, jie yra tavo pagal savo skonį; Savo neįkainojamu krauju išpirkai ir mano, ir jų sielas. Dėl jūsų dieviškojo kraujo prašau jūsų, mano mieliausias Išganytojas: savo malone palieskite mano vaikų (vardų) širdis, o mano krikšto vaikai (vardai) apsaugokite juos bijodami savo dieviškų ir gerų įpročių, gerumo ir gerumo. savo gyvenimą visiems, kurie yra malonūs ir gelbstintys, padarykite savo likimą tokį, koks jums patinka, ir gelbėkite jų sielas, kaip jūs darote likimais. (iš šventos maldaknygės)
Išgelbėk ir išsaugok tave bei savo vaikus.Gailestingasis Viešpatie ir Išganytoju Jėzumi Kristumi, kuris mums padės maldomis ir išgelbės nuo blogio!

Reklama