Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis Įdomybės

Lietuva ir jos istorija primena voratinklį, išaustą iš spindinčių nuostabių šilko gijų, kurios susijungusios į visumą geba nugalėti bet ką, kas kėsinasi įsibrauti į jų namus.

Kiekviena lietuvių šeima – lyg to voratinklio siūlelis. Mažas, tačiau be galo svarbus. Nes pažeidus bent vieną iš gijų gresia pavojus visam voratinkliui.

Aš gimiau šeimoje, kurioje žodžiai Lietuva ir Tėvynė skambėjo ne vien dainose ar eilėraščiuose, kur Lietuvos vėliava reiškė daugiau nei tik trispalvį valstybės simbolį. Svarbiausios vertybės – meilė, dėkingumas, pagarba, laisvė, dėkingumas, pareiga, tiesa, ištikimybė tėvynei – buvo perduodamos iš vienos kartos į kitą. Mūsų šeimai plevėsuojanti Lietuvos trispalvė reiškė meilę, laisvę ir kraujo ryšį. Šitas ryšys gyvas dar ir šiomis dienomis. Žinau, kad Vasario 16-ąją Lietuvos vėliava su pagarba namai pasipuoš ne vienoje pasaulio šalyje.

Šimtmečio jubiliejaus proga noriu pasveikinti visus lietuvius ir jiems iš visos širdies palinkėti: jei įmanoma, tegul iš Lietuvos jie iškeliauja tik tam, kad pakeliavę po pasaulį padarytų mūsų šalį dar gražesnę ir turtingesnę. Tegul lietuviai nesvarbu kur gyvendami visad kuria gerumą, tegul jų širdys dega meile, o sielos teskleidžia ramybę ir šviesą. Tikiu, kad teigiama energija sugebės pasiekti Lietuvą. Tegul mūsų šalies vadovai būna verti pagarbos, tegul jie siekia taikos ir teišpildo jais tikėjusių žmonių tyrus norus.

Noriu, kad mano žinutė pasiektų tuos, kurie pajėgs išsaugoti mūsų Lietuvą. Atverkime duris visiems, kurie gimė ir užaugo Lietuvoje, kad jie galėtų amžinai būti Lietuvos piliečiai. Meldžiu, kad dėl dvigubos pilietybės įteisinimo būtų suformuotas teisingas algoritmas, kuris neleistų pažeisti nė vieno voratinklio siūlelio…

Lietuviais gimėme, jais ir likime. Ir aš, trijų dukterų mama, kuri kasdien geria į save Baltijos jūros orą, ir tu, mano dukrele, kuriai gimtojo miesto švyturys tapo išsirinkto gyvenimo kelio sutiktuvių ir palydėtuvių simboliu. Mano degantis tikėjimas vis dar gyvena… Gal mano dukteriai atkurtos Lietuvos šimtmečio proga nebus atimta Lietuvos pilietybė?..

SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

Reklama