Malda Dievo motinai, kuri saugos jus bei jūsų artimuosius!

Malda Dievo motinai, kuri saugos jus bei jūsų artimuosius! Žmonės

Daugumos tikinčiųjų maldos yra nukreiptos į Mergelę Mariją, kaip į užtarėją prieš nukentėjusiuosius.

Turbūt kiekvienas žmogus žino, kad daugybė Dievo Motinos paveikslų laikomi stebuklingais.

Jei melsitės prieš Mergelės paveikslą, jūsų malda bus stipresnė.

Mergelės Marijos atvaizdas su kūdikiu jos rankose yra dieviškųjų galių apsaugos simbolis. Ši galia gali padėti kiekvienam tikinčiajam.

Malda

Šventoji Dievo Motina, uoliai saugok mus nuo nuodėmių ir leisk kada nors gyvenime atsidurti šventajame paveiksle kaip tu pati.

Viešpaties Motina, įsikurk mūsų namuose  išgelbėk mus visus bei mūsų artimuosius!

Melsdamiesi atskleidžiame tau savo sielą ir sudaužytą širdį.

Neatstumk savo tarnų, nes tu suteiki mums vilties.

Parodyk, kad yra meilė ir skleisk ją aplink mus bei padėk palaikyti taiką šeimoje. Amen.

 

Reklama