Mokslininkų kūrėjų, visuomenės veikėjų viešas kreipimasis į prof. Igną Vėgėlę dėl dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose

Naujienos

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslininkai ir kūrėjai, kurių dauguma nepartiniai, kreipiamės viešu laišku į profesorių Igną Vėgėlę. Tikslas – pareikšti pritarimą ir palaikymą minėto asmens politinei aspiracijai – dalyvauti LR Prezidento rinkimuose.

Kreipimąsi grindžiame konkrečioms aplinkybėmis ir argumentais. Pirma, profesorius pats yra viešai pareiškęs: „nebematau galimybių nekandidatuoti“. Antra, valstybėje objektyviai vyksta negeri procesai, kurie kelia daugelio patriotiškai ir demokratiškai nusiteikusių piliečių nerimą bei nuoširdų lūkestį, kad padėtis būtų keičiama.

Modernybės ir demokratijos sąlygomis nederėtų sureikšminti pavienės asmenybės vaidmens ir galimybių. Visgi yra nemažai piliečių, kurie pozityvių pokyčių ir politinių reformų moderavimo valstybėje galimybę sieja su moraline ir politine I. Vėgėlės lyderyste. Viltingas žvilgsnis į naują politinę asmenybę kartu yra akivaizdaus nusivylimo dabartiniais politiniais lyderiais ir politine sistema ženklas. Net du vakarietišką pakraipą deklaravę Prezidentai – V. Adamkus ir D. Grybauskaitė – kadaise viešai įvardino politinę diagnozę – „…gyvename korumpuotoje oligarchinėje valstybėje…“.

Deja, po įstojimo 2004 m. į ES ir NATO situacija menkai tepasikeitė. Maža to, Lietuva prarado nacionalinės valstybės kūrimo viziją bei strateginius tikslus. Jei laivas nežino, kur plaukia, nepalankus bet kuris vėjas… Lietuvos valdžia laipsniškai tampa teritorine administracija, o piliečių bendruomenė praranda politinį subjektiškumą. Vyksta lietuvių kalbos ir lietuvybės apskritai apsaugos likučių išmontavimas. Šalyje stokojama įstatymo viršenybės, socialinio teisingumo. Teisė neretai naudojama nusikaltimams ir dorovės nuopuoliui pridengti. BVP paskirstymas ydingas, civilizuotos ir teisingos mokesčių sistemos nėra iki šiol.

Paveldosauga ir gamtosauga imituojama, naikinami miškai, nusikalstamai kertami reliktiniai medžiai. Mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas nacionalinis transliuotojas užsiima „dvaro“ viešaisiais ryšiais ir „smegenų plovimu“. Asmenys, nesutinkantys su narcisizmu ir egoizmu apsinuodijusio elito nuomone bei pasaulėžiūra, šiandien ujami, marginalizuojami, stumiami į užribį. Žmonės, žiūrintys į lyčių vaidmenis ir šeimos paskirtį per tradicinės kultūros ir krikščioniškosios antropologijos prizmę, niekinami, apdalinami „vatnikų“ ir „putinistų“ etiketėmis.

ŠALYJE SUNKOKA APTIKTI SRITĮ, KURIOJE MATYTŲSI NEGINČIJAMAS POZITYVUS PROVERŽIS.

Vėl kėsinamasi į sąžinės laisvę. Atstovaujamoji demokratija apirusi, parlamentinės partijos neatstovauja jokiai politinei pasaulėžiūrai ar ideologijai. Išimtį sudaro nebent „Laisvės partija“, kuri, deja, diegia ydingą, moraliai deformuotą pasaulėžiūrą. Seimo opozicija nugalinta ir nusigalinusi. Užsienio politika atskiruose savo ruožuose akivaizdžiai kertasi su nacionaliniais interesais, ypač ūkio, kultūriniais interesais. Viešajame sektoriuje įsigali deintelektualizacija, chaotiška teisėkūra, diegiamos skubotos ar netgi akivaizdžiai destruktyvios reformos.

Šalyje sunkoka aptikti sritį, kurioje matytųsi neginčijamas pozityvus proveržis. Ypač iškalbingas rodiklis yra beviltiškas Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mums gresia prūsų likimas. Šviesaus atminimo Stasys Lozoraitis buvo tautoje simboliškai pavadintas „Vilties Prezidentu“. Jei būtų juo tapęs, galimai šalyje kitaip būtų vykusi privatizacija, liustracija, visas valstybės atkūrimas. Galbūt gyventume kokybiškai kitokioje valstybėje.

Gerbiamas Ignai Vėgėle, patvirtinkite sprendimą kandidatuoti iki galo ir perimkite „Vilties Prezidento“ kilnų vaidmenį bei misiją. Sutelkite plačią idėjinių bendražygių koaliciją, įvardinkite atnaujintos valstybės viziją ir politinių reformų programą. Inicijuokite veržlią, orią ir nuoširdžią rinkimų kampaniją. Nemaža dalis Lietuvos žmonių šito laukiame ir mes Jums padėsime.

1. Prof. habil. dr. Gediminas Merkys, edukologas, sociologas

2. Prof. Saulius Arlauskas, teisės filosofas

3. Prof. dr. Rasa Čepaitienė, kultūros istorikė

4. Prof. habil. dr. Bronislovas Genzelis, VDU garbės profesorius, Kovo 11 akto signataras

5. Sesuo Nijole Sadūnaitė, buvusi politinė kalinė, rezistentė

6. Prof. dr. Gediminas Navaitis, psichologas, buvęs Seimo narys

7. Prof. habil. dr. Alvydas Butkus, lingvistas

8. Jonas Vaiškūnas, muziejininkas, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas

9. Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė, edukologė, mokytoja ekspertė

10. Doc. dr. Romualdas Povilaitis, profsąjungų vadovas, žmogaus teisių gynėjas

11. Valdas Vasiliauskas, žurnalistas, teatro kritikas, buvęs Seimo narys

12. Dr. Dainius Razauskas, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas

13. Dr. Algimantas Matulevičius, buvęs Seimo narys, buvęs LR Vyriausybės narys

14. Vytautas Karčiauskas, menininkas, visuomenininkas

15. Skaidrius Kandratavičius, kunigas, rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys

16. Albertas Sinevičius ministras penkiose LR Vyriausybėse, (I -osios LR Vyriausybės narių klubo vadovas)

17. Rūta Janutienė, žurnalistė

18. Dr. Antanas Būda

19. Leonas Milčius, Kovo 11 akto signataras, literatas, menininkas

20. Prof.dr. Jonas Jasaitis, laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius, JAV lietuvių savaitraščio „Dirva“ redaktorius (1996-2004)

21. Rimas Andrikis, advokatas, buvęs Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas, buvęs Seimo narys

22. Vilhelmas Čepinskis, smuikininkas ir dirigentas, už nuopelnus Europos kultūrai apdovanotas Ispanijos, Graikijos ir Jordanijos karalienių medaliu ir premija „Kartu už taiką“

23. Algimantas Norvilas, Kovo 11 akto signataras

24. Rimantas Jonynas, advokatas

25. Dr. Vytautas Čepas, rašytojas, KU garbės daktaras, buvęs Seimo narys

26. Gražina Drėmaitė, restauratorė, paminklosaugininkė

27. Tomas Čyvas, žurnalistas

28. Gediminas Rastenis, šachmatininkas-didmeistris, Lietuvos nusipelnęs treneris

29. Habil. dr. Rimtas Marcinkevičius, chirurgas, JAV, Kalifornija

30. Dr. Daiva Tamošaitytė, filosofė, muzikos kritikė, publicistė

31. Doc. Gražina Vitartaitė, tapytoja

32. Romualdas Grigas, akademikas, Lietuvos mokslo premijos laureatas

Šaltinis: laikmetis.lt

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!