PAŽVELK Į SAVO DELNĄ IR SUŽINOK, KĄ APIE TAVO ATEITĮ ŽADA GYVENIMO, PROTO IR ŠIRDIES LINIJOS

PAŽVELK Į SAVO DELNĄ IR SUŽINOK, KĄ APIE TAVO ATEITĮ ŽADA GYVENIMO, PROTO IR ŠIRDIES LINIJOS Žmonės

Žinoti vien delno linijų neužtenka, dar labai svarbu žinoti ir likimo dėsnius, dėl ko tos linijos ant delno atsiranda ir išnyksta. Tai reiškia, kad vien detalių neužtenka, jeigu mes iš tiesų norime išsiaiškinti ir išspręsti tikrąsias problemų priežastis, mums reikia suprasti, kaip ir dėl ko jos atsiranda.

Delno linijų paslaptys

Linijų ant delno yra labai daug ir jos visos dažniausiai žymi žmogaus norus. Yra trys pagrindinės delnų linijos: gyvenimo, proto (galvos) ir širdies linijos, kurios reiškia pagrindinius kiekvienos gyvos būtybės norus – gyventi, žinoti, mylėti ir būti mylimam.

Gyvenimo linija

Asmeninio albumo nuotr.

Kokia gyvenimo linijos prasmė? Vedose aprašyta, kad gyva būtybė turi dvasinę prigimtį-amžinybę, žinojimą ir palaimą. Gyvenimo linija reiškia, kad mes norime gyventi amžinai. Gyventi nori ne tik žmogus, bet ir musė ar bet kuris gyvūnas, tačiau tik žmogus gali keisti savo likimą, dėka savo intelekto.

Jeigu žiūrėtume į gyvenimo liniją filosofiškai, tai ji tarsi siena, skirianti žmogų tarp materialaus ir dvasinio pasaulio, tarp tikrosios meilės ir geismo. Tai gyvenimo kelio linija ir pas mus visus kelias vienas, nes linija pas visus panaši.

Kiekvienas renkasi savo gyvenimo kelią ir priklausomai nuo savo pasirinkimų šiame gyvenime, priklausys sekantis gyvenimas. Gyvenimo linija prasideda ne nuo nulio, priklausomai nuo vietos, kur ji prasideda, ji parodo, kur mes sustojome praeitame gyvenime.

Kokia gyvenimo linijos reikšmė?

a) Jei gyvenimo linija matosi aiškiai ir eina aplink nykštį, tai reiškia, kad žmogus turės daug psichinės veiklos savo gyvenime;

b) Jei gyvenimo linija ryški, tai gali reikšti pastovumą ir harmoningą gyvenimą;

c) Jei gyvenimo linijos storis ir gylis keičiasi, tai gali reikšti kintantį gyvenimą su daug posūkių ir pokyčių;

d)Jei gyvenimo linija yra arčiau nykščio, tai gali reikšti, kad žmogus ambicingas ir sugeba pabaigti pradėtus darbus, net jeigu aplinkybės susiklosto nepalankios;

e) Jeigu gyvenimo linija susijungia su proto linija, tai žmogus bus atsargus, linkęs apgalvoti savo veiksmus;

f) Jeigu tarp gyvenimo ir proto linijų jų yra tarpas, toks žmogus gali būti impulsyvus, jam sunku paklusti kitiems;

g) Banguota gyvenimo linija gali reikšti psichinį ir fizinį silpnumą;

h) Jeigu gyvenimo linija turi šalia esančią lygiagrečią liniją, tai gali žymėti gerą sveikatą;

i) Jeigu gyvenimo linija pasibaigia išsišakojimu, tai gali reikšti, kad senatvėje žmogus priklausys nuo kitų žmonių.

Proto linija

Asmeninio albumo nuotr.

Kokia proto linijos prasmė? Vakaruose proto liniją dažniau vadinama galvos linija. Taip gali būti dėl to, kad manoma, jog protas yra galvoje, tačiau vedose aiškinama, kad mūsų protas yra subtilaus kūno dalis, o subtilus kūnas randasi širdies srityje.

Mes turime grubų kūną, kuris sudarytas iš penkių pirminių elementų: eterio, oro, vandens, ugnies ir žemės, ir mes turime subtilų kūną, kurį sudaro – protas, intelektas ir netikras ego.

Proto linija susijusi su žinojimu. Labiausiai žmogus kenčia dėl nežinojimo, todėl dažniausiai, kai sužinome kažką naudingo sakome „o, kad būčiau žinojęs anksčiau“.

Žmogus kuris nieko nežino apie tikrąją laimę, tikrąsias vertybes ir tikrąją savo prigimtį iš tiesų gyvena nepilnavertį gyvenimą. Jis nuolat ieško laimės ten, kur jos nėra ir visa, kas laikina, priima už amžiną, o nuodus už nektarą.

Kiekvienas, kuris nežino, kas yra laimė, norėdamas patirti palaimingą būseną, ramybę, dažniausiai vartoja įvairius svaigalus, po kurių būna sunki ne tik fizinė, bet ir emocinė būsena.

Tam, kad patirtų tikrąją vidinę laimę, žmogui reikia siekti sąmoningumo, keisti savo įpročius, o protą naudoti tam, kad kontroliuotų savo jausmus. Tai reiškia elgtis kultūringai, o ne taip, kaip norisi. Žinoma, savęs keitimas, tai negreitas procesas.

Jeigu proto linija matosi aiškiai ir ji eina tiesiai, tai tokiam žmogui gyvenime netrūks ryžto, reiškia, jis jau ne pirmą gyvenimą ugdo savo intelektą ir jam ugdytis teisingus įpročius ir siekti tikslo gali būti šiek tiek lengviau.

Kokia proto linijos reikšmė?

a) Jeigu yra nedidelis tarpas tarp proto linijos ir gyvenimo linijos, tai gali reikšti, kad žmogus linkęs į neramumą ir aktyvumą;

b) Kuo didesnis tarpas tarp gyvenimo linijos ir proto linijos, tuo žmogus gali būti neramesnis ir labiau aktyvus. Taip pat, tai gali reikšti, kad žmogus nekantrus;

c) Jeigu proto linija tiesi, tai žmogus bus ryžtingas ir aiškaus proto;

d) Jeigu linija eina tiesiai iki delno briaunos, tai gali reikšti, kad žmogus gali turėti polinkį į žiaurumą ir jam gyvenime daiktai gali būti svarbiau, nei žmonės;

e) Ilga proto linija, gali reikšti, kad žmogus geras diplomatas ir turės dideles galimybes pasiekti savo tikslus;

f) Jeigu proto linija trumpa, tai žmogus bus linkęs greitai pradėti darbus, bet jam juo bus sudėtinga pabaigti, trūks ryžto;

g) Jeigu linija matosi neaiškiai, tai toks žmogus bus švelnus ir jam gyvenime bus nelengva ką nors pradėti naujo;

h) Banguota gyvenimo linija gali reikšti, kad žmogui bus sudėtinga įveikti kasdienius rūpesčius ir atlikti pareigas;

i) Linija primenanti grandinėlę gali reikšti psichikos sutrikimus ir protinę negalią;

y) Jeigu proto linija pabaigoje išsišakoja, tai gali reikšti, kad asmuo labai protingas, o jeigu linija sutrūkinėjusi, gali reikšti, kad žmogus kenčia nuo depresijos.

Širdies linija

Asmeninio albumo nuotr.

Kokia širdies linijos prasmė? Širdies linija atspindi norą mylėti ir jaustis mylimam. Kiekviena gyva būtybė ieško meilės ir nori tapti laiminga. Meilė nėra tik žodžiai. Jeigu mes sakome, kad mylime, bet nesame linkę pasiaukoti dėl meilės arba mylime tik tada, jeigu myli mus, visa tai tik meilės šešėlis, savanaudiškumas.

Tikroji meilė – atiduoti kitam tai, ką turi geriausia. Meilė reiškia rūpestį ir gerumo kitame ieškojimą. Tikroji meilė niekada nesibaigia, tai parodė ir vienas tyrimas, kad kai praeina aistra, meilė nedingsta, o gyvuoja dar ilgus metus, ir jeigu ji dingo, reiškia, tai nebuvo tikroji meilė. Tik laikas gali patikrinti, ar meilė iš tiesų tikra, o mūsų požiūrį į meilę atspindi širdies linija.

Kokia širdies linijos reikšmė?

a) Jei širdies linija yra aiškiai matoma, tai reiškia, kad žmogus sugeba mylėti kitus;

b) Jeigu širdies linija eina arčiau pirštų, žmogus gali būti linkęs į pavydą;

c) Jeigu širdies linija randasi arčiau proto linijos, tai gali reikšti žmogaus šaltumą;

d) Jeigu širdies linija liečiasi su proto linija, tai gali reikšti, kad žmogus valdys savo širdį, savo jausmus;

e) Jeigu širdies linija prasideda po didžiuoju viduriniu pirštu, tai gali reikšti, kad žmogus savo gyvenime turės vieną meilę;

f) Jeigu širdies linija vingiuota, tai gali reikšti, kad žmogui trūksta pasitikėjimo savimi, ypatingai meilės reikaluose;

g) Širdies linija primenanti grandinėlę, gali reikšti, kad žmogus mėgsta flirtuoti ir turi polinkį į neištikimybę;

h) Jeigu nėra širdies linijos, tai gali reikšti, kad tokiam žmogui bus sudėtinga mylėti kitus ir jis bus linkęs į egoizmą.

Likimo linija

Asmeninio albumo nuotr.

Kokia likimo linijos prasmė? Jeigu likimo linija yra abiejuose delnuose, tai geras ženklas. Tai reiškia, kad praeituose gyvenimuose žmogus darė gerus darbus nuoširdžiai ir abejomis rankomis.

Jeigu likimo linija tik ant vienos delno, tai reiškia, kad žmogus nelabai stengėsi daryti gerus darbus arba juos darė nepastoviai. Todėl išminčiai rekomenduoja ugdytis dorybingumą ir sąmoningumą, kad galėtumėme suprasti, kokius veiksmus atliekame dabar ir ar jie atneša naudą kitoms gyvoms būtybėms.

Jeigu mūsų veiksmuose nėra pastovumo ir pastangų, tai sėkmė nuo mūsų gali nusisukti. Jeigu pastovumo ir pastangų nebuvo praeitame gyvenime, tai šiame gali likimo linijos nebūti arba ji gali matytis silpnai, arba bus vingiuota.

Kokia likimo linijos reikšmė?

Likimo linija gali būti ne pas kiekvieną žmogų, kadangi ne kiekvienas žino, ko nori, ir turi gyvenimo tikslą.

a) Linijos nebuvimas gali reikšti, kad žmogus neturi vieno tikslo.

b) Pas tuos, pas ką likimo linija aiški ir eina nuo delno apačios iki viršaus gali save realizuoti atitinkamoje sferoje.

c) Jeigu likimo linija yra toli nuo gyvenimo linijos, tai toks žmogus gali gyventi toli nuo savo šeimos ir norės gyvenime siekti visko vienas pats. Tokie žmonės dažniausiai bus savarankiški.

d) Likimo linijos gali nebūti pas nusikaltėlius, narkomanus ir benamius. Tai reiškia, kad tokie žmonės griauna savo likimą.

e) Vingiuota likimo linija reiškia, kad žmogui trūksta konkretumo ir praktiškumo. Toks žmogus gali būti nelabai patikimas, nes nuolat gali keisti savo planus.

f) Jeigu likimo linija ne viena, o jų keletas, tai reiškia, kad žmogus gali dirbti skirtingose sferose arba gauti pajamas iš skirtingų sričių.

g) Jeigu likimo linija nutrūksta ir po to vėl tęsiasi, tai gali reikšti apie darbo pasikeitimą, pervažiavimą, problemas šeimoje ir gyvenimo pokyčius.

Merkurijaus linija

Asmeninio albumo nuotr.

Kokia Merkurijaus linijos prasmė? Merkurijaus linija, dar vadinama sveikatos, kepenų arba verslo linija. Tame yra reikšmės, nes sveikata ir gerovė reiškia palankų likimą.

Pasak vedų šaltinių, jeigu žmogus atliko daug gerų darbų praeituose gyvenimuose, tai šiame gali būti ir sveikas, ir turtingas. Tokia yra viena iš Merkurijaus linijos reikšmių.

Tačiau kaip žinia, šiandien tik nedidelė dalis žmonių stengiasi daryti kilnius darbus, todėl daugumai gerovės užtenka tik sveikatai arba finansiniam klestėjimui. Retai sutiksi žmogų, kuris būtų sveikas ir turtingas, todėl vedų išmintis rekomenduoja ieškoti harmonijos tarp darbo, sveikatos ir savęs pažinimo.

Kokia Merkurijaus linijos reikšmė?

a) Jeigu ši linija gili ir aiškiai matoma, tai reiškia, kad žmogus turi daug gerovės, kad praeityje atliko daug gerų darbų.

b) Jeigu Merkurijaus linija plona ir su trūkiais ir defektais, tai reiškia, kad žmogus gali susidurti su sveikatos ir finansų problemomis. Žinoma, tai ne pati blogiausia linijos padėtis, bet reiškia, kad finansų ir sveikatos srityse teks dėti daugiau pastangų.

Mūsų veiksmai visada tampa gerais arba blogais atoveiksmiais, dėl kurių gyvenime turime daugiau arba mažiau laisvės savo pasirinkimuose.

c) Jeigu linija labai plona, tai žmogus gali labai kentėti nuo savo emocijų ir nuolat nusivilti, kad jo norai neišsipildo. Likimas visada teisingas ir atitinkamai atseikėja tiems, kurie negailėjo laiko kilniems darbams ir maloniems žodžiams.

d) Jeigu Merkurijaus liniją kerta kitos linijos, tai reiškia, kad su sveikata gali būti problemų tam tikrai gyvenimo momentais.

e) Jeigu Merkurijaus linija, gyvenimo linija, saulės ir likimo linijos gilios, aiškios ir lygios, tai žmogus neturės problemų su sveikata. Tai labai geras ženklas, kuris reiškia labai palankų likimą.

f) Jeigu Merkurijaus linija aiški, gili ir susikerta su proto ir širdies linijomis ir eina link mažojo piršto, tai labai palankus ženklas. Jis pranašauja ilgą ir teisingą gyvenimą, sėkmę versle. Tačiau tokio žmogaus protas gali būti ir nepastovus, mat didelė sėkmė gali privesti prie nerimo. Todėl vedų išmintis sako, kad turtingas yra ne tas, kuriam reikia daug, o tas, kuris patenkintas tuo, ką turi.

Ar delno linijos gali keistis?

Ne taip svarbu, kokios mūsų linijos, koks svarbus noras keisti savo elgesį ir charakterį. Priklausomai nuo mūsų minčių, žodžių ir veiksmų, keičiasi ir mūsų linijos. Vertėtų suprasti, kad žmogus yra dvasinė būtybė ir jausis nelaimingas, jeigu neugdys sąmoningumo.

Jeigu žmogus nepriims savo likimo, netaps atsakingas už savo pasirinkimus, o nuolat dairysis į svetimą daržą, tai tokiam žmogui susilaukti laimės šiame gyvenime bus ganėtinai sudėtinga.

Dažnai būna, kai kiemsargis nori tapti ūkvedžiu, tikėdamasis, kad kai taps ūkvedžiu, taps laimingas. Ūkvedys mąsto, jei taps direktoriumi, tai bus laimingas, – ir taip iki begalybės. Žinoma tai, nereiškia, kad gyvenime nereikia nieko siekti, bet svarbu suprasti: kol širdyje nebus vidinės laimės, tol laimės nebus ir išoriniame gyvenime.

Laimingu gali tapti tik tas, kuris ugdosi sąmoningumą ir sveiką protą. Kitaip delnuose linijų, rodančių mūsų nepasitenkinimą, nelaimingą gyvenimą ir likimą tik didės. Jeigu ir toliau ieškosime meilės ir laimės tik laikinuose dalykuose, tai pasak vedų, priklausomai nuo savo norų, kitame gyvenime galime gauti jau nebe žmogaus delnus, o kokias nors letenas arba kanopas.

Reklama