Rusai teturėjo vienintelį tokį eksperimentinį karinį tanką – ir ukrainiečiai jį sunaikino

Naujienos

Per neseniai vykusią kovą Ukrainoje iš rikiuotės buvo išvestas Rusijos kariuomenės eksperimentinis pagrindinis kovos tankas T-80UM2 – tai vienas iš neįprastų laimėjimų, priskiriamų šalies gynėjams, kurie ir toliau kovoja su Kremliaus agresoriais. Tačiau tai, kad ši unikali kovinė mašina išvis dalyvavo kovose Ukrainoje, šiek tiek stebina – nors tai ir nebūtų pirmas naujų ar eksperimentinių Rusijos ginkluotės sistemų panaudojimo Ukrainos kare pavyzdys.

„Oryx“ tyrėjų komanda, renkanti nuotraukas ir vaizdo įrašus, liudijančius apie abiejų kariaujančių pusių patirtus materialinius nuostolius, identifikavo T-80UM2 nuolaužas ir nurodė, kad jis buvo sunaikintas kovo 17 d. – arba kad jo liekanos buvo aptiktos tą dieną. Teigiama, kad tankas buvo pamuštas Sumų srityje, Ukrainos šiaurės rytuose, matyt, netoli Trostjaneco miesto.

Teigiama, kad „T-80UM2“ priklausė didesnei Rusijos transporto priemonių kolonai, kurią atakavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos: nuotraukose matyti šalia sunaikinti sunkvežimiai. Nuotraukoje matyti numuštas tanko bokštelis, o korpusas apdegęs – nors iškart neaišku, kaip ir kuo kovinė mašina buvo įveikta.

T-80UM2 istorija yra sudėtinga ir susijusi su naujos kartos tanko projektu „Objekt 640“, geriau žinomu kaip „Juodasis erelis“. Tanko tokiu pavadinimu maketas pasirodė dar 1997 m. – tuo metu jis buvo reklamuojamas eksporto rinkai.

1998 m. paaiškėjo, kad vykdomi ir tanko T-80UM2 tobulinimo darbai – tai buvo tolesnis Šaltojo karo laikų tanko T-80 vystymo projektas. Atrodo, kad T-80UM2 ir „Juodasis erelis“ iš esmės sutampa, todėl kai kuriuose šaltiniuose jie laikomi vienu ir tuo pačiu. Jei taip ir yra, tada T-80UM2 galėjo būti „Juodojo erelio“ prototipu – kuris, kaip paaiškėjo, masiškai niekada ir nebuvo pradėtas gaminti.

Kalbant apie T-80UM2, ši transporto priemonė buvo sukurta ant patobulintos T-80U važiuoklės, o pagrindinė naujovė buvo plieno bokštelis su pažangia šarvuota apsauga, įskaitant sprogstamuosius reaktyvinius šarvus „Kaktus“, kurių plokštės buvo pritaisytos ir ant korpuso priekio. Dar „Kaktus“ šarvuotės buvo įrengta ir ant vikšrų apvadų, o bokštelio priekyje buvo įrengti antifragmentaciniai ekranai.

Galutinėje T-80UM2 versijoje taip pat buvo įrengta aktyviosios apsaugos sistema „Drozd-2“: sistema, kuri naudodama radarą aptinka atskriejančias prieštankines raketas ir automatiškai paleidžia į jas didelės sprogstamosios galios skeveldrinius šaudmenis, siekiant sunaikinti raketas joms esant dar už 6-9 metrų nuo tanko.

T-80UM2 pasižymėjo ir sukeista įgulos pozicija: priešingai nei T-80U, kulkosvaidininkas sėdėjo dešinėje, o vadas – kairėje bokštelio pusėje.

Kitais atžvilgiais naujasis tankas naudojo tą pačią pagrindinę ginkluotę, kaip ir ankstesnės T-80 serijos tankas – lygiavamzdę 125 mm patranką 2A45M – tačiau šaudmenys buvo tiekiami jau naudojant patobulintą automatinio užtaisymo sistemą. Sviedinių dėtuvė iš po bokštelio taip pat buvo perkelta į bokštelio galą – matyt, atsižvelgiant į išgyvenamumo problemas, išryškėjusias kovų Čečėnijoje metu.

Iš pradžių T-80UM2 buvo varomas turbininiu varikliu, kuris buvo naudojamas kituose T-80 serijos tankuose – nors yra duomenų, kad bent jau buvo planuojama jį pakeisti ekonomiškesniu dyzeliniu varikliu. Neaišku, ar ši modifikacija kada nors buvo užbaigta.

T-80UM2 istorija mažai žinoma, tačiau akivaizdu, kad, nepaisant to, jog „Juodasis erelis“ nepasiekė serijinės gamybos, Rusijos kariuomenė prototipui pritaikymą rado. Tankas galbūt galėjo būti naudojamas išbandant ir kitas naujas sistemas bei funkcijas – nors esama nuomonių, kad galiausiai jis buvo dislokuotas fronto koviniame dalinyje, o ne priskirtas eksperimentinei bazei.

T-80UM2 pasirodė didelio masto kariniuose manevruose „Zapad-2021“: tuomet jį, kaip pranešama, eksploatavo elitinė 4-oji tankų divizija, priskirta Vakarų karinei apygardai. Netoli Maskvos esančiame Naro-Fominske įsikūrusioje divizijoje yra du tankų pulkai ir vienas motorizuotųjų šaulių pulkas, kuriuose naudojami skirtingi T-80 variantai.

Kodėl T-80UM2 atsidūrė Ukrainoje? Viena iš versijų – Rusija nori išbandyti įvairius pajėgumus, skirtus kovai su šiuolaikinėmis grėsmėmis. Tokiu atveju galima manyti, kad T-80UM2 buvo dislokuotas Ukrainoje specialiai tam, kad būtų įvertinta, kaip jo apsaugos funkcijos ir galbūt kitos sistemos yra efektyvios susiduriant su kai kuriais pažangiais ginklais, įskaitant prieštankines raketas, kurias dabar naudoja Ukraina. Kiek žinoma, T-80UM2 buvo vienintelis Rusijos iki šiol kovose dislokuotas tankas su aktyviąja apsaugos sistema.

Be to, precedentas siųsti pažangias ar eksperimentines sausumos sistemas į Ukrainą ar bent jau į arčiau jos esančias vietoves būtų akivaizdus – praėjusį mėnesį į Ukrainos pasienio zoną buvo dislokuota reta šarvuota kovos mašina BMPT-72 „Terminator“, pradėta naudoti tik praėjusį gruodį.

Kita vertus, pažangusis pagrindinis kovos tankas T-14 „Armata“, kuris, kaip pranešama, atliko kovinius bandymus Sirijoje, Ukrainos kampanijoje kol kas dar nepasirodė.

Jei T-80UM2 dalyvavo iš anksto suplanuotame koviniame vertinime, kokį matėme ir Sirijoje, tai jis, atrodo, baigėsi išvada, kad „Drozd-2“ ir kitos apsaugos priemonės, kuriomis tankas buvo aprūpintas, galiausiai neatliko savo darbo.

Šiuo metu T-80UM2 atsiradimo Ukrainoje priežastis, jau nekalbant apie jo žūties priežastį, lieka mįsle. Tačiau Ukrainoje arba netoli jos sienų pastebėta ir kitų retų Rusijos karinių transporto priemonių – todėl tai greičiausiai nebus pirmoji tokia paslaptis, susijusi su Kremliaus pajėgų dislokacija.

Šaltinis: lrytas.lt

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!