Savivaldybės ragina visus gyventojus tvarkytis savo rūsius – juose gali tekti įsirengti slėptuves

Naujienos

Savivaldybės kviečia gyventojus tvarkytis rūsius: išnešti nereikalingus daiktus, atlaisvinti praėjimus. Viliamasi, kad namuose esantys gyventojų rūsiai nelaimės atveju atstotų slėptuves. Priešgaisrinės apsaugos departamentas primena, kad rūsiai ir kitos bendro naudojimo patalpos turi būti tvarkingos nuolat, kad prireikus greitai evakuotis nekiltų kliūčių.

Ariogaloje gyvenanti Regina Meškauskienė savaitgalį kartu su kaimynais skyrė daugiabučio namo rūsio tvarkymui.

Susikaupusius nereikalingus daiktus nešė, bendras patalpas atlaisvino galvodami apie galimą slėptuvę kilus karui.

Sutvarkytos ne tik bendro naudojimo patalpos, peržiūrėti ir daiktai individualiuose sandėliukuose. Visame rajone rūsius gyventojai tvarkyti paraginti dėl nepaprastosios padėties. Per savaitę paprašyta surinkti nereikalingą inventorių, atliekas ir kitas medžiagas.

Daiktus išvežantys komunalininkai sako, iš rūsių į dienos šviesą ištraukta tiek daiktų, kad atvažiavusiems jų surinkti prireikia ir kelių reisų.

„Įvairiausių daiktų, pradedant senais baldais senais rakandais, padangų yra, automobilinių detalių, ko tiktai nėra“, – sako Raseinių komunalinių paslaugų direktorius Sigitas Kleišmantas.

Tvarkytis pakviesti tiek daugiabučių, tiek individualių namų gyventojai, tačiau, ar atlaisvėję rūsiai bus saugios slėptuvės, yra ir dvejojančiųjų.

Skaičiuojama, kad Raseiniuose esant nelaimei bendrose slėptuvėse galėtų pasislėpti ne daugiau nei trečdalis gyventojų.

„Situacija nėra labai gera su slėptuvėmis. Kai kurios išgriautos, kai kurios privatizuotos. Žmonėms rekomenduojame žiūrėti savo požemius rūsius, kas ten žino, būti viskam pasiruošus“, – rekomenduoja Raseinių administracijos direktorius Edmundas Jonyla.

Ugniagesiai primena, kad rūsiai turi būti tvarkingi nuolat. Juose negalima laikyti degių daiktų, dujų balionų, sprogstamųjų medžiagų. Pastebima, kad daugelyje daugiabučių evakuaciniai keliai nepraeinami.

„Kažkada buvo taip, kad mes labiau bijojome vagių, negu kitos nelaimės. Daugiabučiuose yra tokia problema, kad kai kur evakuaciniai keliai yra užkrauti, užgriozdinti ar net užmūryti. Tai raginu kiek įmanoma greičiau pašalinti šituos pažeidimus“, – pataria Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Jovita Lapėnaitė.

Susitvarkyti savo rūsius, kad jie būtų saugūs, ragina ir kitos Lietuvos savivaldybės. Kartu inventorizuojamos patalpos kurios būtų tinkamos laikinai gyventojų priedangai kilus pavojui.

Šaltinis: lrt.lt

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!