Seime – pasiūlymas dėl karo propagandos sodinti už grotų iki 2 metų!

Kitos Naujienos

Konservatorius Jurgis Razma registravo Baudžiamojo kodekso pataisas, kurias priėmus būtų išplėsta atsakomybė už tokių karinių veiksmų, kokie dabar vykdomi Ukrainoje, propagavimą.

Projektu numatoma įtvirtinti tokią nuostatą: „Tas, kas  viešai skatino, rėmė ar pritarė agresyviam karui ar kitokiam ginkluotos jėgos panaudojimui, pažeidžiančiam pagrindinius tarptautinės teisės principus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.“

Už tokias veikas būtų baudžiami ne tik gyventojai, bet ir juridiniai asmenys.

Projekte nėra įvardijama, nuo kada įsigaliotų priimtos pataisos. Tokiais atvejais jos įsigalioja iš karto, kai tik Seimo priimtą įstatymą pasirašo prezidentas ir jis oficialiai paskelbiamas.

Šiuo metu laisvės atėmimu iki 2 metų gali būti nubaustas tas, kas viešai pritarė genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos agresijai prieš Lietuvą arba 1990–1991 metais vykdytai agresijai prieš Lietuvą.

„Toks teisinis reguliavimas apima tas situacijas, kai jau yra įvykdytas genocidas ar kiti nusikaltimai žmoniškumui arba karo nusikaltimai, kurie Lietuvos ar ES teisės aktais arba <…> teismų įsiteisėjusiais sprendimais yra pripažinti.

Tačiau neapima situacijos į ateitį, kai viešais pareiškimais, kita propaganda yra siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę dėl agresijos (agresyvaus karo, ar kitokiam neteisėtam ginkluoto jėgos panaudojimo) pateisinimo, skleidžiama akivaizdžiai nepagrįsta klaidinanti informacija; skleidžiant karo propagandą yra netiesiogiai skatinamas ginkluotas konfliktas, daroma žala įgyvendinant valstybės saugumo ir gynybos politiką“, – nurodoma projekto aiškinamajame rašte.

Paprastai kalbant, jeigu kodeksas būtų pakeistas ir kas nors viešai teisintų Rusijos agresiją prieš Ukrainą, už tai grėstų bauda arba kalėjimas.

Rusija kruviną karą Ukrainoje, kur žūsta šimtai nekaltų gyventojų vadina „specialia karine operacija“. Pagal naujai priimtą įstatymą, karą viešai pavadinus karu čia gresia kalėjimas iki 15 metų. Dėl tokių bausmių veiklą buvo priversta nutraukti beveik visa Rusijoje veikusi nepriklausoma žiniasklaida.

Į pavasario sesiją Seimas renkasi kovo 10 d. V. Putinas karą Ukrainoje pradėjo vasario 24 d.

Šaltinis: tv3.lt

 

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!