Maldos įvairiems šventiesiems už norų išsipildymą

Įdomybės

Gali melstis, kai tik pajunta norą. Siela visada ragina. Mes gauname įkvėpimo, kuris gali kilti iš išorinės progos arba kilti mumyse. Gera į šiuos raginimus reaguoti nedelsiant malda. Nors nesvarbu kur ir kada, bet gera praktika vakare, ramybėje, pasimelsti, pagalvoti, kas su mumis vyksta ir kiek tai mus tenkina. Ir pasidalinti ja su Dievu ar Visata, kad padėkotume už tai, ką jie mums davė.

Štai keletas stiprių maldų už norų išsipildymą:

Malda Dievo Motinai

Motina Marija, Dievo Motina! Aš prašau jūsų pagalbos. Palaikykite mane mano poreikiams, būk mano pagalbininkas išbandymuose. Su dėkingumu ir pagarba pažadu visiems papasakoti apie šios maldos galią. Prašau, būk šalia manęs džiaugsme ir liūdesyje. Rūpinkitės manimi ir mano artimaisiais. Prašau paimti mano giliausią troškimą Dievui. Linkiu jai (noras išsakomas jos pačios žodžiais). Prašau palaikyti mane, kad rasčiau teisingą ir Dievui malonų būdą tai padaryti.

Malda į Šv.Miną

Šventasis Mina, kankinys, mūsų gynėjas liūdesyje ir varge. Padėkite man išgydyti fizinius ir psichinius skausmus, palaikykite, kad gaučiau… (čia suformuluotas noras). Apsaugok mane nuo matomų ir nematomų priešų, kurie trukdo išsipildyti mano svajonei. Tikiu, kad su tavo pagalba būsiu išgelbėtas nuo visų rūpesčių ir sielvarto, kad galėčiau gyventi su Dievo malone. Duok man ramų, mylintį ir taikų gyvenimą.

Malda Nikolajui Stebukladariui

Šventasis Nikolajus Stebuklų kūrėjas, mylimas Dievo sūnus. Jūs visada padedate žmonėms mūsų kančiose ir prašymuose. Palaimink mane, kad išsipildytų mano giliausias troškimas. Prašykite Viešpaties pasigailėjimo ir malonės. Tegul jis nepalieka mano prašymo be atsako. Vardan mūsų gailestingojo Dievo, Amen!

Malda Jėzui Kristui

Viešpats Jėzus Kristus. Pripildyk mane savo beribe meile, apdovanok mane savo begaliniu gailestingumu. Palaimink mane geresniam gyvenimui, padėk man gyventi pagal Kristaus įstatymus, prisipildyti meilės viskam, kas sukurta Dievo. Prašau palaikyti mane, kad išsipildytų mano didžiulis troškimas (apie tai trumpai pasakojama), kad gyvenčiau taikoje, ramybėje, malonėje ir šlovinčiau Viešpaties vardą. Tegul viskas, kas suplanuota, išsipildo dabar ir amžinai, amžinai ir amžinai. Amen!

Malda šv. Mortai

O, šventoji Morta, tu stebuklingoji! Kreipiuosi į jus pagalbos! Aš pateikiu jums savo poreikius ir būsiu mano pagalbininkas mano išbandymuose!
Ačiū, pažadu šią maldą skleisti visur!

Klusniai, ašaromis prašau – paguosk mane rūpesčiuose ir sielvartuose!

Paklusniai, už didžiulį džiaugsmą, kuris pripildė jūsų širdį, ašaromis prašau – užtark mane ir mano šeimą, kad mūsų širdyse išlaikytume Dievą ir taip nusipelnėme Gelbėtojo Aukščiausiojo užtarimo, ypač reikalo, kurį dabar turiu. ….

(Toliau išsakomas palinkėjimas: padėk man susirasti gerai apmokamą darbą; padėk sutikti mylimą žmogų ir sukurti laimingą šeimą ir pan.)…

… Su ašaromis akyse maldauju Tave, Pagalbininke visuose reikaluose – įveik savo sunkumus, kai nugalėjai slibiną, kol aš atsigulsiu prie Tavo kojų!

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!