Vienoje savivaldybėje gimstamumą skatins finansiškai: numatyta nemaža išmoka.

Naujienos

Kai kuriose Lietuvos savivaldybėse galima gauti ne tik visiems vienodą išmoką gimus vaikui, bet ir papildomų pinigų.

Prie tokių savivaldybių prisijungė ir Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Praėjusią savaitę jos nariai balsavo už dėl papildomos vienkartinės paramos (išmokos) gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilutės rajono savivaldybėje.

Išmokos dydis – 10 bazinių socialinių išmokos dydžių – 550 eurų.

Papildoma vienkartinė parama (išmoka) gimus vaikui skiriama pareiškėjui (vaiko motinai arba tėvui) pateikus prašymą, kai kreipiamasi dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą nustatyta tvarka, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Tiesa, išmoka nebus neskiriama, jeigu:

  • vaikas gimė negyvas;
  • kreipiantis dėl išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
  • vaikas gimė iki 2024-02-29 (imtinai).

Sprendžiant iš Šilutės savivaldybės pranešimo, joje papildoma išmoka bus mokama nepriklausomai nuo įprastinių išmokų.

Kaip žinoma, kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (nuo 2024 m. sausio 1 d. – 605 eurai) vienkartinė išmoka vaikui.

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2024 m. sausio 1 d. – 96,25 euro) išmoka per mėnesį.

Šaltinis: tv3.lt

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!