Kada, kaip ir kodėl gimė LANDSBERGIO kultas?

Naujienos

Netrukus sukaks lygiai 35 metai, kai Lietuvoje užgimė Landsbergio kultas. To paties Landsbergio, kuris, uzurpavęs valdžią, leido save oficialiai vadinti vieninteliu Sąjūdžio įkūrėju, Savanoriu

Nr.1, faktiškuoju šalies vadovu, pirmuoju Prezidentu ir netgi visos Lietuvos Patriarchu. (Bet kažkodėl labiausiai prilipo tik vienas pavadinimas – Ožio!)

1988 m. spalio 22-23 d. steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime LPS seimas išrinko 35-ių žmonių Tarybą, kuomet išryškėjo tikrasis Lyderis: daugiausiai balsų surinko Romualdas Ozolas (193 iš 212).

Likusieji delegatų balsai pasiskirstė taip: antroje vietoje – Kazimiera Prunskienė, ekonomistė (192); po to sekė – Vytautas Landsbergis, muzikologas (187), Bronius Genzelis, filosofas (180), Sigitas Geda, poetas (179), Vitas Tomkus, žurnalistas (173), Arvydas Juozaitis, filosofas (165), Julius Juzeliūnas, kompozitorius (162), Bronius Kuzmickas, filosofas (160), Vytautas Petkevičius, rašytojas (156), Justinas Marcinkevičius, poetas (152), Alvydas Medalinskas, ekonomistas (151), Virgilijus Čepaitis, rašytojas (150), Vaclovas Aliulis, kunigas (149), Zigmas Vaišvila, fizikas (147) ir kiti, nesurinkę nė dviejų trečdalio balsų.

Akivaizdu, kad didžiausią pasitikėjimą LPS suvažiavimo išrinktas seimas išreiškė R.Ozolui (su kuriuo konkuravo K.Prunskienė) ir tik trečioji vieta atiteko V.Landsbergiui, nors jis taip stengėsi, kad net savo tėvuką Žemkalnį į sceną užsitempė ir pristatė kaip visos Lietuvos Patriarchą. Dėl ko daugelis jo bendražygių buvo nemaloniai nustebinti.

Tad kas atsitiko, kad 1988 m. lapkričio 25 d. LPS Seimo tarybos posėdyje Sąjūdžio pirmininku buvo išrinktas ne R.Ozolas, kuris labiau konkuravo su K.Prunskiene, surinkusia vos vienu balsu mažiau už jį, o V. Landsbergis, kuris labiau konkuravo su B.Genzeliu?

Peržiūrėję istorinę juostą, kurią „Respublikos” vyriausiajam redaktoriui prieš mirtį padovanojo Sąjūdžio metraštininkė kino operatorė Laima Pangonytė, daug ką sužinosite. Nors garso kokybė ne visada leis suprasti, kas ką kalbėjo, bent susidarys vaizdas, kaip pats save iš rinkimų eliminavo tikrasis Sąjūdžio įkūrėjas R.Ozolas, užleisdamas vietą būsimam Diktatoriui.

„Respublikos“ vadovybė

Kodėl R.Ozolas taip kilniaširdiškai pasielgė, suprasite iš Vito Tomkaus autobiografinės brošiūrėlės „Kaip aš ožius ganiau!” (Ištrauka su istorine dokumentika jau netrukus.)

Šaltinis: respublika.lt

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
Laisvadienis.lt