Siūloma pratęsti terminą, per kurį bus atliekamas ukrainiečių apgyvendinimo kompensacijų mokėjimas.

Naujienos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys dėl kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą gavimo turi teisę kreiptis iki 2024 m. kovo 31 d., nors terminas baigėsi praėjusių metų pabaigoje.

Šiuo metu Įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties” numatyta, kad už fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas) savanoriškai pasiūlytose apgyvendinimo vietose teikiamą apgyvendinimą gali būti skiriamos kompensacijos, kurių dydžius, skyrimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Vyriausybės nutarime nustatytas kompensacijų skyrimas (suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur per mėn., suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai – 50 Eur per mėn. Kompensacija skiriama ir už antrąjį bei paskesnius mėnesius). Taip pat nurodyta, kad šios kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023-12-31. Ministerija siūlo terminą pratęsti.

Šaltinis: respublika.lt
Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!