Turite sodą ar daržą? Ministerija užsimojo registruoti, kur mesite žalias atliekas

Naujienos

Savivaldybės turės registruoti gyventojų turimas kompostines, taip pat jau parengti Aplinkos ministerijos (AM) reikalavimai, kaip jas įrengti namų ūkiuose ir bendruomenių daržuose.

Nauja tvarka kurpiama paskubomis

Liberalo Simono Gentvilo vadovaujama AM pasiūlė įteisinti, kad savivaldybės registruotų visas gyventojų turimas kompostines – gautas iš savivaldybių ir įsigytas pačių gyventojų. AM teigia, kad tokie duomenys reikalingi rengiantis svarbiam pokyčiui – fiziniams asmenims, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, galės būti nustatyta mažesnė rinkliava už atliekų tvarkymą.

AM parengė naujas rekomendacijas, kaip namų ūkiuose ir urbanizuotų vietovių bendruomenių daržuose turi būti įrengiamos kompostinės, kad jos būtų saugios sveikatai ir aplinkai.

Tai numato pateikti derinimui Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo ir Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimai. Planuojama, kad jie įsigaliotų nuo 2024 m. birželio 1 d.

Šiuo metu taip pat derinamas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuris leis savivaldybių taryboms priimti sprendimą atliekų turėtojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas jų susidarymo vietoje, nustatyti mažesnę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

Teiks informaciją EK

AM teigia, jog informacija apie gyventojų turimus kompostavimo įrenginius reikalinga ir Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri teikia Europos Komisijai (EK) duomenis apie tai, kiek komunalinių atliekų perdirbta, kiek biologinių atliekų sukompostuota namų ūkiuose.

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose reikalavimuose numatoma, kad uždarose kompostinėse, iš kurių neteka skysčiai ir nesklinda kvapai, kartu su kitomis biologinėmis atliekomis leidžiama kompostuoti mėsos, žuvų, riebalų, pieno produktų atliekas.

Kompostavimui bendruomenių daržuose nustatomi tokie patys reikalavimai, kaip ir buitiniam kompostavimui namuose ar viešojo maitinimo įstaigose. Kompostuojant atliekas kompostavimo vieta turi būti parenkama nuošalioje, kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų esančioje sklypo vietoje, ne arčiau kaip 2 m atstumu nuo gretimų sklypų ribos. Taip pat įvedama bendruomenės daržo sąvoka.

Nustatoma išimtis komposto temperatūriniams režimams, kai asmenys gamina kompostą su sliekais, nes šiam procesui vykti reikalinga žemesnė temperatūra.

Reikalavimai dėl galimų papildomų komposto, anaerobinio raugo tyrimų įsigalioja iš karto, kai bus pasirašytas aplinkos ministro įsakymas dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimų.

Kompostinių įsigijimui šiais metais AM savivaldybėms ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams yra numačiusi skirti 2 mln. eurų paramą. Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2024 m. antrą ketvirtį.

Šaltinis: tv3.lt

Patiko? Pasidalinkit! Ačiū. 🙏
Laisvadienis.lt
error: Alert: Content is protected !!