Už nepilnamečių tvirkinimą nuteistas ir klebonu dirbantis Kareckas kaltas nesijaučia: „Šitų dalykų aš nevertinu“

Naujienos

Per trejus metus bažnyčia galėjo tirti 11 atvejų dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, tačiau apie šiuos atvejus kalbėti vengia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tvirtina, kad neįsivaizduoja, jog seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius padarę kunigai galėtų toliau eiti pareigas. Vis dėlto paaiškėjo, kad teistumas bent vieno kunigo nestabdė nuo tarnystės.

Dėl kunigo Kęstučio Palikšos nuodėmių, kai šis galimai santykiavo su jaunu vaikinu, o paskui buvo nuteistas už vaikų pornografiją, dar praėjusios vasaros pradžioje atsiprašė arkivyskupas Grušas. Tada teisėsauga arkivyskupijoje darė kratas ir apie jas informavo arkivyskupijos vadovybę, vyskupai žurnalistams teisinosi, kad nieko apie tai nežino.

„Tai sužinojome šiandien ryte iš viešosios erdvės“, – praėjusių metų gegužę kalbėjo jie.

Grušas: neturėtų kunigauti

Tačiau tai buvo ne vienintelis atvejis, kai vyskupai iš tiesų nežinojo apie savo kunigų nuodėmes. Tyrimą apie kunigų nusikaltimus atlikę tiriamosios žurnalistikos centro „Redakcija“ žurnalistai paklausė arkivyskupo Gintaro Grušo, ar gali už seksualinius nusikaltimus teisti kunigai toliau eiti savo pareigas.

„Nelabai įsivaizduoju, kad galėtų. Nelabai įsivaizduoju atvejo, kad būtų paleidžiamas į bendrą praktiką kunigaujant“, – atsakė jis.

Per trejus metus Lietuvos vyskupijose galėjo būti tiriama 11 atvejų dėl įvairaus pobūdžio nepilnamečių išnaudojimo. Tačiau bažnyčios vadovybė apie šiuos atvejus kalbėti vengia.

„Tikintieji siūlo pradėti nepriklausomą tyrimą ir pasižiūrėti, kiek tokių atvejų buvo per 20, 30 metų, nuo nepriklausomybės pradžios. Galbūt mes turėtume skaičių, kuris mus gąsdintų“, – svarstė žurnalistinio tyrimo bendraautorė Birutė Davidonytė.

Pasirodo, kad Lietuvoje yra ir tokių kunigų, kurie anksčiau padarė seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, buvo nuteisti ir toliau lyg niekur nieko dirba kunigais. Pavyzdys – Papilio parapijos klebonas Vidmantas Kareckas.

„Jis buvo nuteistas Aukščiausiojo Teismo už dviejų pirmokių tvirkinimą. Tai reiškia, kad jis dirbo mokykloje tikybos mokytoju. Buvo nustatyta, kad pamokų metu jis kišo rankas mergaitėms į apatines kelnaites“, – teigė B. Davidonytė.

Dirbo mokykloje

Tąkart mergaičių motinos mokyklos vadovybei pasakojo, kad V. Kareckas jas netinkamai lietė, glostė, už kelnaičių kišo šaltas rankas.

„Kunigas kišo ranką man už kelnyčių ir po triusikėliais, žemiau bambytės. Kunigas man pačiupinėjo putytę. Neilgai jis čiupinėjo, man buvo nemalonu, aš išsigandau“, – ikiteisminiame tyrime liudijo Emilė.

Įdomu tai, kad už vaikų pornografiją nuteistas kunigas Kęstutis Palikša sulaukė ne tik teismo bausmės, bet bausmę jam skyrė ir bažnytinis teismas – jis buvo nušalintas nuo pareigų. Kunigui Vidmantui Kareckui likimas buvo kiek dosnesnis.

„Jis nebuvo nei nušalintas, nei suspenduotas, nei perkeltas. Jis daug metų dirbo toje parapijoje. Vėliau jis buvo perkeltas eilinės rotacijos būdu į kitą parapiją ir dabar jis dirba Biržų rajone“, – dėstė žurnalistė B. Davidonytė.

Parapijiečiai – nenustebę

TV3 žinios nuvyko į Biržų rajoną, Papilio miestelį pasikalbėti su kunigu Vidmantu Karecku. Retas vietinis gyventojas žino apie tokius klebono praeities klystkelius, bet blogu žodžiu miestelio klebono minėti nedrįsta:

„Eikit, eikit, pirmą kartą girdžiu. Taigi senis jau, tai seniai čia buvo? Oi tau, taigi visi kunigai tokie yra katalikų.“

„Netikim visai šitomis pasakomis. Kunigas – auksinis, tikrai visiems malonus. Padėkoja kiekvienam išeinant. Neturim mes nė vieno blogo žodžio.“

„Nu, čia ne paslaptis, jam dar čia ateinant mes skaitėm spaudoje. O žmonės čia tolerantiški, klausimų niekas nekelia, yra kitų reikalų.“

Vis dėlto pats kunigas Kareckas atvirų durų į Dievo namus žurnalistams nepademonstravo. Nei parapijoje, nei bažnyčioje jo neradome.

Kunigas: „Nesijaučiu kaltas“

Pabandėme su juo susisiekti telefonu, klebonas su žurnalistais kalbus nebuvo, tik pripažino, kad jį įskaudino pasirodžiusi informacija apie jo praeities nuodėmes.

„Be abejo, be abejo, kad skaudina. Netiesa visada skaudina. <…> Aš nesijaučiu kaltas ir daugybė ten klaidų buvo. Tiesiog sakau, kad atsakymai per vyresnybę bus pateikti. <…> Nežinau, žinokit, šitų dalykų aš nevertinu, kadangi vertina Dievas mūsų visų gyvenimus. Ir prieš jo teisingumą ir teismą visi turėsime stoti. Tik vienas Dievas mūsų visų veiksmus vertinti gali“, – kalbėjo jis.

Prieš šešetą metų Popiežius Pranciškus pareiškė, kad bažnyčia jau nebedangstys dvasininkų seksualinių nusikaltimų. O tokius nusikaltimus padarę kunigai neturėtų toliau kunigauti. Panevėžio vyskupija tąkart nusprendė, kad kunigas V. Kareckas toliau gali tęsti savo pareigas, nepaisant to, kad Aukščiausiasis Teismas jį nuteisė.

„Matot, tas žmogus, kuris priėmė sprendimą, turėjo susipažinti su viskuo. Ta prasme, reikia iš naujo atlikti tyrimą, kad būtų galima įvertinti tai, kas buvo priimta. – O ketinate? – Čia yra vyskupo reikalas“, – aiškino Panevėžio vyskupo generalvikaras Eugenijus Tyra.

Nuo kalėjimo išsisuko

Prieš beveik 20 metų klebono Karecko veiksmus prieš nepilnamečius įvertino teismas – tąkart nuo kalėjimo kunigas išsisuko.

„Nuskambės neįtikėtinai, bet tuo metu vaikų tvirkinimas buvo laikytas teisiškai nesunkiu nusikaltimu, taip parašyta teismo sprendime. Ir jis gavo 1800 eurų baudą. Tada buvo litais, bet pavertus į eurus, tai 1800 eurų už įrodytą nusikaltimą“, – pridūrė žurnalistinio tyrimo bendraautorė.

Be to, kunigui uždrausta dirbti su vaikais. Vis dėlto būnant klebonu, tai įgyvendinti sunku.

„Ne, aš nedirbu su vaikais. – Visiškai jokio sąlyčio neturite? – Ne, ne, nedirbu aš su vaikais. Su vaikais dirba katechetai“, – tikino V. Kareckas.

Panevėžio vyskupija tik patvirtina klebono žodžius, jis išties nedirba su vaikais, nebent kitų suaugusiųjų akivaizdoje. Na, ar bent jau turėtų taip būti, kadangi patikrinti nelabai yra kam.

„Neturėtų, ta prasme, vienas neturėtų. Jis pats turėtų tų atsargumo priemonių laikytis. Kiekvienas kunigas tą dalyką turi daryti“, – įsitikinęs generalvikaras E. Tyra.

Tyrimo autoriai taip pat išaiškino ir apie bent trijų kunigų sukčiavimą. Vienas jų apgavo mažiausiai 7 senolius ir išviliojo iš jų pinigus.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Šaltinis: tv3.lt

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
Laisvadienis.lt